ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 351

Projektna pisarna

Kompetenčni center za izobraževanje varnostnega osebja


Namen projektne pisarne: 

Projektna pisarna je osrednja točka za celotno partnerstvo in deluje kot tehnična in administrativna podpora partnerjem KCIVO za potrebe podjetij na področju razvoja kadrov ter za zagotavljanje kakovostne tehnične in vsebinske izvedbe operacije. Obenem partnerje projekta, kot tudi ostalo javnost, informira in obvešča o razvoju in delovanju projekta.


Vodja projektne pisarne:
Ime in priimek: Mojca Rep
Telefon: 059 036 351
E-pošta: cas.kcivo@gmail.com


Člani projektne pisarne so tudi FIT Varovanje d.o.o., GVS d.d. in Razvid d.o.o.

© 2018 KCIVO - ČAS Kompetenčni center za izobraževanje varnostnega osebja

Produkcija: Interplanet