ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 351

Polletne aktivnosti KCIVO v letu 2014

V letu 2014 smo aktivno in uspešno izvajali usposabljanja KCIVO. Preberite več o dogajanju v prvi polovici leta.

V letu 2014 smo izvajali sledeča usposabljanja: interna usposabljanja, prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk, pridobitev NPK operater, varovanje gostinskih lokalov, obdobna usposabljanja ... Izpeljano je bilo usposabljanje Komuniciranje s težavnimi sogovorniki in reševanje konfliktov ter tudi delavnici z informacijsko pooblaščenko (varstvo osebnih podatkov) in delavnica na temo Izgorelost na delovnem mestu. Zadnji delavnici sta bili primarno namenjeni varnostnim menedžerjem, k udeležbi pa so bili vabljeni tudi tisti, ki tovrstna znanja potrebujejo pri opravljanju svojega dela.
 
Posebna skrb je bila v prvem polletju namenjena notranjemu usposabljanju, ki ga Zakon o zasebnem varovanju poimenuje interno usposabljanje. Vsebina internih usposabljanj v 2014 za varnostnike in varnostnike specialiste (varovanje gostinskih lokalov, varnostniki interventi, varnostniki za varovanje in prevoz denarja, varnostniki rentgenologi, telesni stražarji in drugi) je: ponovitev načel in uporabe ukrepov varnostnika (opozorilo, ustna odredba, ugotavljanje istovetnosti, površinski pregled, preprečitev vstopa oziroma izstopa z varovanega območja, zadržanje osebe, uporaba fizične sile, uporaba sredstev za vklepanje in vezanje) in drugih sredstev varnostnika (plinski razpršilec, nošenje in uporaba orožja, službeni pes), komuniciranje in komunikacijske veščine s praktičnimi postopki, požarno varstvo in gašenje začetnih požarov ter uporaba plinskega razpršilca.
Vsekakor bomo s tovrstnimi usposabljanji nadaljevali septembra 2014 in izvedli tudi interna usposabljanja za tehnično osebje.
 
Udeležili smo se tudi vsebinsko motivacijskega dogodka Javnega sklada "Strateška revitalizacija podjetja" in "Brez razvoja ljudi – razvoja ni", ki je bil izveden na Ljubljanskem obrtno podjetniškem sejmu LOS 2014.
 
V prvi polovici leta 2014 smo v usposabljanja KCIVO vključili 857 oseb, od tega 716 oseb v notranja usposabljanja. Izvedli smo 61 usposabljanj, od tega 50 notranjih. V naša usposabljanja je bilo v letu 2014 na novo vključenih 7 mladih od 14 – 25 let, od tega ena ženska; 148 oseb med 25 – 54 let, od tega 1 ženska; 16 oseb med 55 – 64 let, od tega dve ženski; 23 oseb s stopnjo izobrazbe ISCED 1 oz. 2, od tega 2 ženski; 124 oseb s stopnjo izobrazbe ISCED 3, od tega 9 žensk; 12 oseb s stopnjo izobrazbe ISCED 4 in 12 oseb s stopnjo izobrazbe ISCED 5 ali 6, od tega 3 ženske. 
 
Vsi udeleženci so usposabljanja uspešno zaključili in s tem pridobili nova znanja ali nadgradili stara, kar bo zaposlenim v našem partnerstvu nedvomno v veliko pomoč pri kvalitetnem opravljanju dela. Pri večini oblik usposabljanja smo izvajali tudi preizkus znanja s testi in ustnim preverjanjem. Obenem nas je zanimalo tudi mnenje udeležencev usposabljanj, zato so udeleženci ob koncu večine usposabljanj izpolnjevali tudi anonimni vprašalnik, s katerim merimo zadovoljstvo s samo izvedbo usposabljanja, izvajalci, vsebino. Podajo lahko tudi svoje predloge. Analiza vprašalnikov bo na voljo, ko bodo tovrstna usposabljanja v celoti zaključena. To nam bo omogočilo tudi primerjavo z rezultati anonimnih vprašalnikov, katere so udeleženci izpolnjevali v letu 2013.
 
V interna usposabljanja KCIVO so bili enakovredno vključeni vsi zaposleni v partnerstvu, medtem ko so se zunanjih, obdobnih, specialističnih in ostalih usposabljanj udeležili tisti zaposleni, ki to potrebujejo zaradi potreb delovnega procesa in spremembe področne zakonodaje.
 
V letu 2014 smo nabavili velik del opreme, ki je potrebna za kvalitetno izvedbo vseh usposabljanj. Izdana in natisnjena sta bila tudi dva priročnika za vse udeležence usposabljanj – Priročnik Uporaba plinskega razpršilca in Priročnik za usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja. Verjamemo, da jim bodo v pomoč pri kvalitetnem opravljanju dela.
 
Z usposabljanji bomo nadaljevali tudi v septembru 2014.

© 2018 KCIVO - ČAS Kompetenčni center za izobraževanje varnostnega osebja

Produkcija: Interplanet