ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 351

Predstavitev KCIVO na konferenci 15. Slovenski dnevi varstvoslovja

Glavni upravičenec dr. Tomaž Čas in vodja projektne pisarne Mojca Rep sta se v juniju 2014 udeležila 15. Slovenskih dnevov varstvoslovja, katere je organizirala Fakulteta za varnostne vede. 

Na konferenci sta širši strokovni javnosti predstavila analizo usposabljanj KCIVO izvedenih v letu 2013. O prispevku bo izdan članek, ki bo dostopen tudi na internetni strani KCIVO.
 
Analizo izvedenih usposabljanj v letu 2013 delno predstavljamo tudi tukaj.
 
Del analize je zajemal uspešnost naših udeležencev iz profila 1 in 4, ki zajemata varnostnike in varnostnike specialiste (varnostniki za varovanje gostinskih lokalov, varnostniki interventi, varnostniki za varovanje in prevoz denarja ter varnostniki rentgenologi in drugi). Udeleženci so pisali test pred in po usposabljanju. Glede na rezultate testov beležimo dvig znanja za 19,57 %.
 
Zanimalo nas je tudi mnenje udeležencev o izvedenih usposabljanjih, zato so udeleženci ob koncu večine usposabljanj izpolnjevali tudi anonimni vprašalnik, s katerim merimo zadovoljstvo s samo izvedbo usposabljanja, izvajalci in vsebino. V vzorec smo za potrebe priprave prispevka zajeli 100 anket, kar predstavlja 11,11 % vseh anket. V njej so bile navedene trditve, ki so jih udeleženci ocenjevali od 1 – 5, pri čemer je 1 pomenila sploh se ne strinjam in 5 popolnoma se strinjam.
 
V nadaljevanju navajamo trditve, kjer je zraven pripisana povprečna ocena udeležencev:
-       Usposabljanje je bilo s strani organizatorja v organizacijskem in izvedbenem delu zelo dobro – 4,47;
-       Razmerje med teoretičnim in praktičnim usposabljanjem je bilo po moji oceni ustrezno porazdeljeno – 4,33;
-       Z usposabljanjem sem bil zelo zadovoljen. – 4,41;
-       Predavatelji so bili glede na vsebino dobro izbrani. – 4,63;
-       Z vključitvijo osnovnih postopkov oživljanja in uporabo defibrilatorja v usposabljanje sem bil zelo zadovoljen. – 4,61;
-       Takšna oblika usposabljanj prispeva k dvigu kakovosti znanja in spretnosti, ki jih potrebujete pri svojem delu. – 4,55.
 
Anketa je omogočala tudi pripis komentarjev, nekaj jih tudi navajamo:
-       Vse je za pohvalo;
-       Ocena 5;
-       Zelo zanimivo predavanje;
-       Šolanje je dobro izvedeno;
-       Predavanja so zelo pametna in poučna;
-       Zelo dobro;
-       Pohvale za predavanje in za prijaznost;
-       Več praktičnega usposabljanja;
-       Več storiti na področju praktičnega varovanja (prireditve, tekme …);
-       Pohvala gospodoma, ki sta vodila predavanje;
-       Potrebujemo pogosteje obnavljati nove tehnične sisteme na trgu;
-       Vsako usposabljanje je v pomoč :).
 
Vsi komentarji so bili dobrodošla smernica pri pripravi vsebin za usposabljanja, ki jih že izvajamo v letu 2014.

© 2018 KCIVO - ČAS Kompetenčni center za izobraževanje varnostnega osebja

Produkcija: Interplanet