ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 351

Pričetek usposabljanj KCIVO v 2015

V  okviru kompetenčnega centra bomo 16. 2. 2015 pričeli z izvajanjem internih/notranjih usposabljanj.

Dne, 16. 2. 2015,  bomo  pričeli z izvedbo internih oziroma notranjih usposabljanj za varnostnike in varnostnike specialiste (varnostniki za varovanje gostinskih lokalov, varnostniki interventi, varnostniki za varovanje in prevoz denarja, varnostniki rentgenologi in drugi). Usposabljanja se bodo izvajala na sedežu Čas – zasebne šole za varnostno izobraževanje d.o.o., Ulica Andreja Bitenca 68, Ljubljana, s pričetkom ob 8.30 uri in zaključkom ob 13.30 uri.
 
Usposabljanja bodo zajemala sledeče vsebine:
 
Sposobnost pravilnega in zakonitega ukrepanja v specifičnih postopkih v skladu z veljavnimi predpisi, poznavanje prvih nujnih ukrepov na kraju kaznivega dejanja ter načina in pogojev za naznanitev kaznivih dejanj ter ravnanje s predmeti in sredstvi, ki so prepovedani z zakonom, sposobnost pravilnega ocenjevanja okoliščin in stopnje nevarnosti ter ukrepanje v primeru izrednih dogodkov, sposobnost obvladovanja konfliktov in komunikacija s problematičnimi osebami, samostojna pripravljenost za sprejemanje pravilnih in hitrih odločitev v postopkih in argumentiranja svojih stališč ter odločitev, sprejemanje posledic svojih odločitev.
 
Tovrstna usposabljanja bomo izvajali od ponedeljka do petka, predvidoma tudi v mesecu marcu, aprilu in maju.
 
Natančen urnik usposabljanj za mesec marec, april in maj bo objavljen naknadno.

© 2018 KCIVO - ČAS Kompetenčni center za izobraževanje varnostnega osebja

Produkcija: Interplanet