ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 351

Projektne aktivnosti KCIVO v letu 2015

Tudi v letu 2015 smo aktivno izvajali usposabljanja za vse naše partnerje v projektu. Na tem mestu predstavljamo, kaj vse se je pri nas dogajalo.

Varnostno osebje opravlja delo, pri izvajanju katerega lahko posega v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov/državljanov. Zelo pomembno je, da je varnostno osebje strokovno usposobljeno in da svoje naloge izvaja zakonito, strokovno in v skladu s profesionalnimi standardi ter etičnim kodeksom na področju zasebnega varovanja, kar pa je glavni namen projekta. Tudi na področju zasebnega varovanja je izjemno pomembno, da so zaposleni sposobni fleksibilno delovati in hitro reagirati na vse spremembe, ki se lahko pojavijo v okolju, ki ga varujejo, zato je pravi nabor znanj in sposobnosti ključen za kvalitetno in učinkovito opravljanje dela in s tem namenom so bila izvedena vsa usposabljanja tudi v letu 2015. Z izvajanjem usposabljanj smo udeležencem zagotovili dodatna znanja za zakonito, strokovno in učinkovito izvajanje nalog na področju zasebnega varovanja. V obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 beležimo 1002 vključitvi v vsa izvedena usposabljanja KCIVO, izvedli smo 92 usposabljanj od tega kar 71 notranjih.
 
V letu 2015 smo izvedli:
 • 53 internih usposabljanj za varnostnike in varnostnike specialiste,
 • 3 interna usposabljanja za tehnično osebje,
 • delavnice: Aktualne grožnje s področja informacijske varnosti - kaj lahko grozi zasebno varnostnim podjetjem; Kadrovnik s karizmo, katere je organiziral Javni sklad; NLP Šola vodenja; 6. Mednarodna konferenca Dnevi korporativne varnosti in 2. Mednarodna konferenca Informacijska varnost – danes in jutri; Strokovno srečanje sodnih cenilcev in izvedencev Slovenije; Finančna kriminaliteta in korupcija, Varovanje osebnih podatkov – izzivi uporabe novih tehnologij; Strah pred kriminaliteto – vloga zasebno varnostnih služb,
 • 4 specialistična usposabljanja za Prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk,
 • 6 obdobnih usposabljanj za varnostno osebje,
 • 4 usposabljanja Periodično teoretično in praktično usposabljanje varnostnikov za požarno varnost in varno delo,
 • 3 usposabljanja/izpopolnjevanja varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja,
 • 1 usposabljanje za izvajalce programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja,
 • 1 usposabljanje za skrbnike in reševalce iz dvigal,
 • 2 usposabljanji za Varovanje gostinskih lokalov za varnostnike,
 • 1 usposabljanje za pridobitev NPK nadzornik,
 • 1 usposabljanje Samoobramba s praktičnim postopkom,
 • 1 usposabljanje NPK varnostnik telesni stražar,
 • 1 strokovno usposabljanje varnostnega osebja za fizično varovanje jedrskih snovi in objektov III. kategorije,
 • 1 usposabljanje za uporabo plinskega razpršilca.
Tudi v letu 2015 nas je zanimalo kako zelo so udeleženci zadovoljni z usposabljanji KCIVO, zato v nadaljevanju predstavljamo analizo anonimne ankete. Navedene so trditve, ki so jih udeleženci ocenjevali z oceno od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenila »sploh se ne strinjam«, 5 pa »popolnoma se strinjam«.
 
Interno usposabljanje za varnostnike/varnostnike specialiste (analiza je opravljena na vzorcu 723 anket): Usposabljanje je bilo s strani organizatorja Čas d.o.o. v organizacijskem in izvedbenem delu zelo dobro – 4,56; Razmerje med teoretičnim in praktičnim usposabljanjem je bilo po moji oceni ustrezno porazdeljeno – 4,52; Z usposabljanjem sem bil zelo zadovoljen – 4,58; Predavatelji so bili glede na vsebino usposabljanj dobro izbrani – 4,73; Z izbrano vsebino usposabljanj sem bil zelo zadovoljen – 4,58; Takšna oblika usposabljanj prispeva dvigu kakovosti znanj in spretnosti, ki jih potrebujete pri svojem delu – 4,59.
 
Interno usposabljanje za tehnično osebje (analiza je opravljena na vzorcu 26 anket): Usposabljanje je bilo s strani organizatorja Čas d.o.o. v organizacijskem in izvedbenem delu zelo dobro – 4,5; Razmerje med teoretičnim in praktičnim usposabljanjem je bilo po moji oceni ustrezno porazdeljeno – 4,23; Z usposabljanjem sem bil zelo zadovoljen – 4,3; Predavatelji so bili glede na vsebino usposabljanj dobro izbrani – 4,7; Z izbrano vsebino usposabljanj sem bil zelo zadovoljen – 4,45; Takšna oblika usposabljanj prispeva dvigu kakovosti znanj in spretnosti, ki jih potrebujete pri svojem delu – 4,37.
 
Periodično teoretično in praktično usposabljanje varnostnikov za požarno varnost in varno delo (analiza je opravljena na vzorcu 5 anket): Usposabljanje je bilo s strani organizatorja Čas d.o.o. v organizacijskem in izvedbenem delu zelo dobro – 4,6; Razmerje med teoretičnim in praktičnim usposabljanjem je bilo po moji oceni ustrezno porazdeljeno – 4,26; Z usposabljanjem sem bil zelo zadovoljen – 4,6; Predavatelji so bili glede na vsebino usposabljanj dobro izbrani – 4,4; Takšna oblika usposabljanj prispeva dvigu kakovosti znanj in spretnosti, ki jih potrebujete pri svojem delu – 4,4.
 
Samoobramba s praktičnim postopkom (analiza je opravljena na vzorcu 8 anket): Usposabljanje je bilo s strani organizatorja Čas d.o.o. v organizacijskem in izvedbenem delu zelo dobro – 4,75; Razmerje med teoretičnim in praktičnim usposabljanjem je bilo po moji oceni ustrezno porazdeljeno – 4,62; Z usposabljanjem sem bil zelo zadovoljen – 4,6; Predavatelji so bili glede na vsebino usposabljanj dobro izbrani – 5; Z izbrano vsebino usposabljanj sem bil zelo zadovoljen – 4,6; Takšna oblika usposabljanj prispeva dvigu kakovosti znanj in spretnosti, ki jih potrebujete pri svojem delu – 5.
V nadaljevanju navajamo nekaj komentarjev, katere so udeleženci lahko dopisali, v kolikor so želeli:
 
SAMOOBRAMBA S PRAKTIČNIM POSTOPKOM:
 • Inštruktorja sta zelo lepo razložila ter prikazala ukrepe oz. tehnike. Moje mnenje, da bi bilo potrebno več takšnih izobraževanj. Sem pa zelo zadovoljen.
 • Posebna pohvala inštruktorjema, ki sta pri tako obširni temi izbrala in prikazal najbolj uporabne prijeme, mete, udarce, ukrepanja nasploh. Poleg tega so bili zelo dobro prikazani praktični postopki, izvajanja ukrepov. SUPER IN HVALA!
INTERNO USPOSABLJANJE ZA TEHNIČNO OSEBJE
 • Mogoče kakšna skripta za sabo, da doma obnoviš – dosti podatkov.
INTERNO USPOSABLJANJE ZA VARNOSTNIKE/VARNOSTNIKE SPECIALISTE:
 • Več  praktičnega usposabljanja.
 • Lahko bi bilo izobraževanje večkrat.
 • Vse pohvale.
 • Dobro predavanje in predavatelja (kvaliteta).
 • Zelo mi je bilo všeč predvsem zato, ker smo vsi aktivno sodelovali in so nam predavatelji slikovito predstavili temo.
 • Z vsebino sem večinoma zelo zadovoljen.
 • Pohvale za dinamično predavanje z obilico humorja J
 • Podpiram usposabljanja, da bi ji bilo čimveč!
 • Dobro – lahko še več zgodb iz realnih primerov. Hvala!
 • Pohvala.
 • Pohvalila bi oba predavatelja, ki sta mi zelo lepo razložila in razčlenila vso vsebino, tako da sem oz. sem jih razumela. Všeč so mi bili tudi primeri, ki so jih podali.
 • Morda bi lahko praktični del bil daljši, predavatelji  bi nam lahko še podali še več znanja, saj nam že pri teoriji dokazujejo, da so profesionalci.
Vsi komentarji so dobrodošel napotek tudi partnerjem pri izbiri ali izvajanju usposabljanj  v bodoče po izteku projekta.
Vsi udeleženci usposabljanj KCIVO so le–ta uspešno opravili in tako pridobili nova znanja ali nadgradili stara. Slednje jim bo nedvomno v pomoč pri kvalitetnem in zakonitem izvajanju dela tudi po izteku projekta.

© 2018 KCIVO - ČAS Kompetenčni center za izobraževanje varnostnega osebja

Produkcija: Interplanet