ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 351

Urnik usposabljanj KCIVO – april 2015

V KCIVO bomo v mesecu aprilu nadaljevali z izvajanjem internih/notranjih usposabljanj KCIVO za varnostnike in varnostnike specialiste. Lahko se nam pridružite!

V mesecu aprilu 2015 nadaljujemo z izvedbo internih oziroma notranjih usposabljanj za varnostnike in varnostnike specialiste (varnostniki za varovanje gostinskih lokalov, varnostniki interventi, varnostniki za varovanje in prevoz denarja, varnostniki rentgenologi in drugi). Usposabljanja se bodo izvajala na sedežu Čas – Zasebne šole za varnostno izobraževanje d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, s pričetkom ob 8.30 uri in zaključkom ob 13.30 uri. Usposabljanja se bodo v Ljubljani izvajala dne 1. 4., 2. 4., 3. 4., 7. 4., 8. 4., 9. 4., 15. 4., 16. 4. in 20. 4. 2015. Dne 14. 4. in 23. 4. 2015 se bodo usposabljanja izvajala na Sedejevi 9 v Novi Gorici, dne 17. 4. in 24. 4. 2015 pa na Topliški ulici 2 v Novem mestu.
 
Usposabljanja bodo zajemala sledeče vsebine: sposobnost pravilnega in zakonitega ukrepanja v specifičnih postopkih v skladu z veljavnimi predpisi, poznavanje prvih nujnih ukrepov na kraju kaznivega dejanja ter načina in pogojev za naznanitev kaznivih dejanj ter ravnanje s predmeti in sredstvi, ki so prepovedani z zakonom, sposobnost pravilnega ocenjevanja okoliščin in stopnje nevarnosti ter ukrepanje v primeru izrednih dogodkov, sposobnost obvladovanja konfliktov in komunikacija s problematičnimi osebami, samostojna pripravljenost za sprejemanje pravilnih in hitrih odločitev v postopkih in argumentiranje svojih stališč ter odločitev, sprejemanje posledic svojih odločitev.
 
Usposabljanja bodo prilagojena opravljanju nalog imetnika licence.
 
Ker je na razpolago še nekaj mest za zunanje udeležence, vas vljudno vabimo, da se nam pridružite.
 
Za vse informacije smo vam na voljo na telefonu 059 036 351 in e-pošti: cas.kcivo@gmail.com.

© 2018 KCIVO - ČAS Kompetenčni center za izobraževanje varnostnega osebja

Produkcija: Interplanet