ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 351

Urnik usposabljanj KCIVO – marec 2015

V KCIVO bomo v mesecu marcu nadaljevali z izvajanjem internih/notranjih usposabljanj KCIVO. Lahko se nam pridružite!

V mesecu marcu 2015 nadaljujemo z izvedbo internih oziroma notranjih usposabljanj za varnostnike in varnostnike specialiste (varnostniki za varovanje gostinskih lokalov, varnostniki interventi, varnostniki za varovanje in prevoz denarja, varnostniki rentgenologi in drugi). Usposabljanja se bodo izvajala na sedežu Čas – Zasebne šole za varnostno izobraževanje d.o.o., Ulica Andreja Bitenca 68, Ljubljana, s pričetkom ob 8.30 uri in zaključkom ob 13.30 uri. Usposabljanja se bodo v Ljubljani izvajala vsak dan od ponedeljka do petka, razen 17. 3. 2015 in 24. 3. 2015, ko se bodo usposabljanja izvajala na Topliški ulici 2a, Novo mesto.
 
Usposabljanja bodo zajemala sledeče vsebine:
Sposobnost pravilnega in zakonitega ukrepanja v specifičnih postopkih v skladu z veljavnimi predpisi, poznavanje prvih nujnih ukrepov na kraju kaznivega dejanja ter načina in pogojev za naznanitev kaznivih dejanj ter ravnanje s predmeti in sredstvi, ki so prepovedani z zakonom, sposobnost pravilnega ocenjevanja okoliščin in stopnje nevarnosti ter ukrepanje v primeru izrednih dogodkov, sposobnost obvladovanja konfliktov in komunikacija s problematičnimi osebami, samostojna pripravljenost za sprejemanje pravilnih in hitrih odločitev v postopkih in argumentiranja svojih stališč ter odločitev, sprejemanje posledic svojih odločitev.
 
Usposabljanja bodo prilagojena opravljanju nalog imetnika licence.
 
S tovrstnimi usposabljanji bomo nadaljevali tudi v mesecu aprilu. Urnik bo objavljen naknadno.
 
Ker je na razpolago še nekaj mest za zunanje udeležence, vas vljudno vabimo, da se nam pridružite.
 
Za vse informacije smo vam na voljo na telefonu 059 036 351 in e-pošti: cas.kcivo@gmail.com

© 2018 KCIVO - ČAS Kompetenčni center za izobraževanje varnostnega osebja

Produkcija: Interplanet