ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 351

Usposabljanja KCIVO v mesecu decembru

V ponedeljek, 9. 12. 2013,  bomo  pričeli izvajati interna oz. notranja usposabljanja za varnostne tehnike, operaterje VNC, pooblaščene inženirje VS, varnostne menedžerje in varnostnike nadzornike. Lahko se nam pridružite!

Z 9. 12. 2013 bomo  pričeli z internimi oziroma notranjimi usposabljanji za varnostne tehnike, operaterje VNC, pooblaščene inženirje VS, varnostne managerje in varnostnike nadzornike. Vsa sposabljanja predvidoma zajemajo sledeče vsebine:
  • znanja za zakonito uporabo ukrepov varnostnikov s poudarkom pri uporabi fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter znanja za uporabo plinskega razpršilca,
  • znanja za povezavo teoretičnih in praktičnih znanj s področja izvajanja ukrepov varnostnikov,
  • znanja s področja strokovnega opravljanja nalog zasebno varnostnega osebja, poznavanje metod in postopkov izvajanja nadzora varnostnega osebja ter komuniciranja in komunikacijske veščine ter znanja o sposobnosti obvladovanja konfliktov,
  • poznavanje načrtovanja varovanja, pravilnosti in optimalnega varnostnega oziroma intervencijskega načrta ter prepoznavanje eksplozivnih snovi ter prepovedanih predmetov,
  • poznavanje področne zakonodaje, poznavanje tehničnih sistemov za varovanje in naprav za tehnično varovanje,
  • poznavanje varnostnih standardov in standardov kakovosti v zasebnem varovanju,
  • znanja o varovanju poslovnih in tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti.
Usposabljanja bodo prilagojena opravljanju nalog imetnika licence in profilu dela, ki ga varnostno osebje opravlja.
 
Tovrstna usposabljanja izvajamo na Prušnikovi 74, Ljubljana – Šentvid, po sldečem razporedu:
- 9. 12. 2013 in 12. 12. 2013 za  varnostne tehnike, operaterje VNC, pooblaščene inženirje VS od 9.00 in 13.00 ure.
- 10. 12. 2013 in 11. 12. 2013 za varnostnike nadzornike in varnostne managerje od 10.00 do 14.00 ure.
 
Ker je na razpolago še nekaj mest za zunanje udeležence, vas vljudno vabimo, da se nam pridružite.
 
Za vse informacije smo vam na voljo na telefonu 059 036 351 in e-pošti: cas.kcivo@gmail.com.

© 2018 KCIVO - ČAS Kompetenčni center za izobraževanje varnostnega osebja

Produkcija: Interplanet