ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 351

Usposabljanje - jedrske snovi in objekti III. kategorije

V okviru projekta KCIVO smo mesecu maju izvedli osnovno strokovno usposabljanje varnostnega osebja za fizično varovanje jedrskih snovi in objektov III. kategorije.

Osnovno strokovno usposabljanje varnostnega osebja za fizično varovanje jedrskih snovi in objektov III. kategorije je potekalo 19. in 20. 5. 2015. Udeleženci usposabljanja so pridobili dodatna znanja predvsem s področja varovanja jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi, tehnoloških procesov v jedrskih objektih in njihovih varnostno-tehničnih občutljivih točkah ter se seznanili s sredstvi in metodami fizičnega varovanja. Pri tem pa ni bilo pozabljeno pomen varnostne kulture, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požari in varstvo okolja.

 

© 2018 KCIVO - ČAS Kompetenčni center za izobraževanje varnostnega osebja

Produkcija: Interplanet