ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 351

Zaključek usposabljanj v 2013

V letu 2013 smo uspešno izvedli notranja oz. interna usposabljanja za naše partnerje v projektu KCIVO, katerih se je udeležilo kar 845 zaposlenih v partnerstvu. V letu 2014 bomo z izvajanjem usposabljanj nadaljevali. 

V KCIVO smo posebno skrb v 2013 namenili notranjemu/internemu usposabljanju in izvedli kar 48 usposabljanj, katerih se je udeležilo 900 zaposlenih v partnerstvu. Gre za vsakoletno obnavljanje in nadgrajevanje spretnosti, veščin in znanj, ki jih mora obvladovati varnostno osebje za zakonito in strokovno izvajanje svojih nalog na področju zagotavljanja varnosti in zaščite (ukrepi varnostnikov, praktično izvajanje posameznih ukrepov, vadba določenih postopkov, seznanjanje z novostmi itd.). Ob tem smo poudarili tudi specifike, ki veljajo za posamezne profile, ki smo jih opredelili v okviru projekta »kompetenčni model«, in sicer:
  • znanja za zakonito uporabo ukrepov varnostnikov s poudarkom pri uporabi fizične sile, sredstev za vklepanje in znanja za uporabo plinskega razpršilca,
  • znanja za povezavo teoretičnih in praktičnih znanj s področja izvajanja ukrepov varnostnikov,
  • znanja s področja strokovnega opravljanja nalog zasebno varnostnega osebja, poznavanje metod in postopkov izvajanja nadzora varnostnega osebja ter komuniciranja in komunikacijske veščine ter znanja o sposobnosti obvladovanja konfliktov,
  • poznavanje načrtovanja varovanja, pravilnosti in optimalnega varnostnega oziroma intervencijskega načrta ter prepoznavanje eksplozivnih snovi in prepovedanih predmetov,
  • poznavanje področne zakonodaje, poznavanje tehničnih sistemov za varovanje in naprav za tehnično varovanje,
  • poznavanje varnostnih standardov in standardov kakovosti v zasebnem varovanju ter
  • znanja o varovanju poslovnih in tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti.
 
Obenem smo izvedli tudi dve zunanji usposabljanji:
  • usposabljanje za rokovanje z AED aparatom, katerega so se udeležili predstavniki partnerstva, ki so v nadaljevanju izvajali tovrstne vsebine v sklopu notranjih usposabljanj za celotno partnerstvo.
  • usposabljanje za telesnega stražarja, kamor so bili napoteni zaposleni v partnerskih podjetjih, predvsem z namenom zagotavljanja kvalitetnejših varnostnih storitev, kot tudi zadostiti potrebam naročnikov teh varnostnih storitev.
Do sedaj je bilo v vsa navedena usposabljanja vključenih 15 panožnih podjetij in kar 845 zaposlenih v partnerstvu. Od začetka operacije beležimo 907 vključitev. Vsi udeleženci so usposabljanja uspešno zaključili.
Usposabljanja smo izvajali na različnih lokacijah in s tem omogočili partnerskim podjetjem lažjo udeležbo na usposabljanjih glede na potrebe njihovega delovnega procesa. Partnerji so na usposabljanjih tudi aktivno sodelovali predvsem s predstavitvijo problematike, s katero se srečujejo pri opravljanju svojega dela in tudi morebitnimi rešitvami. Ker se področja dela partnerjev lahko razlikujejo, obenem pa so tudi zahteve naročnikov varnostnih  storitev lahko različne, je bila izmenjava izkušenj ter primerov dobrih praks, dobrodošel napotek za kvalitetno in zakonito opravljanje dela zaposlenih v partnerskih podjetjih.
 
V letu 2014 bomo nadaljevali z izvajanjem tako imenovanih vsakoletnih internih usposabljanj za naše partnerstvo, katera bomo aktivno nadgradili z izvajanjem specialističnih usposabljanj.
 

© 2018 KCIVO - ČAS Kompetenčni center za izobraževanje varnostnega osebja

Produkcija: Interplanet